(Nhân dịp trằn trọc vì trời Paris đã 9 độ mà không chịu có tuyết. Gió thổi lạnh thấu óc, long xòng xọc. Sáng chat với Ly, Hà Nội có vẻ cũng lạnh, Ly bắt chước mình đang đọc Thư tình gửi một người :p. Làm mình nhớ sự dịu dàng của Trịnh, lấy ai viết được những lời thư ảo não mà yêu thương như thế)

Trời dịu dàng làn sáng

Gió dịu dàng thoảng qua

Sông dịu dàng uốn khúc

Hoa dịu dàng thơm hương

 

Em dịu dàng áo mới

Anh dịu dàng đợi trông

Cây dịu dàng ngõ nhỏ

Phố dịu dàng bước chân

 

Mây dịu dàng kết hạt

Mưa dịu dàng buông lơi

Em dịu dàng nép lại

Anh dịu dàng ô nghiêng

 

Nắng dịu dàng lên sắc

Em dịu dàng ngân nga

Anh dịu dàng vuốt tóc

Ngày mới tới dịu dàng

MTN,

Paris ương ngạnh 3/2/2012

3 thoughts on “Dịu dàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s