1. Phân chia ngôn ngữ: Nước Bỉ rất bé nhưng phiền nhiễu. Nước gì mà không có ngôn ngữ riêng. 3 thứ tiếng Pháp, Hà Lan, Đức cùng chen nhau chia lãnh thổ. Phần phía nam – Wallonie nói tiếng Pháp, phía bắc – Flander nói tiếng Hà Lan, một vài thành phố ở biên giới nói tiếng Đức. Riêng Bruxells nói tất cả các thứ tiếng. Nói chung người Bruxells đẻ ra đã phải học ít nhất.
2. Năm 2009 nước Bỉ không có chính phủ
3. Cắt giảm lương của hoàng thái hậu Tây Ban Nha

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/taxing-times-for-queen-fabiola-as-belgian-public-docks-her-400000-8449747.html

http://dantri.com.vn/van-hoa/vua-nuoc-bi-than-phien-vi-26-tinam-khong-du-de-tieu-xai-808788.htm

http://www.hellomagazine.com/royalty/2013072013609/belgium-royals-new-salaries-coronation/
4. Đánh thuế lái ô tô
5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s