Truyện cho con (1)

 

Đây là truyện tranh về hành trình có bầu em bé 😀

Giới thiệu nhân vật

1-page-001

Phát hiện ra có bầu 😀2-page-001 3-page-001

4-page-001 5-page-001

Những ngày đầu làm quen nhau

6-page-001

7-page-001

8-page-001