Truyện cho con (3)

Lần đầu lên sóng 15-page-001 Ba phát cuồng   16-page-001   Mẹ xấu tính17-page-001   Những ngày hoang mang 18-page-001   Sự thật là     19-page-001 Hú hồn   20-page-001(Thật muốn làm họa sĩ truyện tranh quá đi 😀 )