Lần đầu lên sóng 15-page-001 Ba phát cuồng   16-page-001   Mẹ xấu tính17-page-001   Những ngày hoang mang 18-page-001   Sự thật là     19-page-001 Hú hồn   20-page-001(Thật muốn làm họa sĩ truyện tranh quá đi 😀 )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s