48 49 50 51 52 Cuối cùng thì em bé nhà mình cũng đã ra đời vào ngày 1/7/2015 :D. Sinh con ra là mẹ hết thời gian cho mình, chuyện đi chơi đã trở nên không tưởng nhưng mà không sao cả :D. Mẹ có thêm 3.1 kí lô hạnh phúc  – Võ Lucie Ban-Mai. Cả Lucie và Ban Mai đều nghĩa là ánh sáng vì ba mẹ mong con có 1 cuộc đời thật tươi sáng phía trước 😀 11745771_10152914473522007_7867067524127933201_n 11760243_10152926380112007_7062958148018760862_n

2 thoughts on “Truyện cho con (phần cuối)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s